F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORA
http://www.sklep.filharmonia-slaska.eu/produkt-21-Viva_w_filharmonii_-_Dzwiekowy_domek_emocji_cz_II-192-.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15014943937736!2647.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15014936693744!2646.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15014981524640!2712.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/aktualnosc-FILHARMONICY_NA_XXVIII_MIKOLOWSKICH_DNIACH_MUZYKI%3Cbr%3E%3Cbr%3E-15266475282982.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15014933521040!2645.html
PL |  EN
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.